Lekcija "Apziņas labirintos: Filma kā sapnis"

Sapņa jēdziens ir viena no metaforām, caur kuras prizmu mēs skatām kino. Kur radusies šī metafora? Kādus sapņošanas aspektus filmas šķietami imitē? Un vai mūsu sapņiem arī piemīt kinematogrāfiska struktūra?

Šajā lekcijā profesore un filmu teorētiķe Terēza Hadravova (Tereza Hadravová) apspriedīs amerikāņu filosofes Sūzenas K. Langeres (Susanne K. Langer) esejā "Piezīmes par filmu" vilktās paralēles starp filmām un sapņiem, lai atklātu, kā mūsu sapņi ir mainījušies pēdējo sešdesmit gadu laikā kopš esejas tapšanas un vai šīs izmaiņas ir pielīdzināmas attīstībai kino. Hadravova vēlas arī izpētīt, kāds ir skatītāju redzējums par saikni starp filmām un vai ir filmas, kas līdzinās sapņiem, un sapņi, kas līdzinās filmām. 

Lekcija norisināsies otrdien, 9. aprīlī, plkst. 17.00 Kaņepes Kultūras centrā. Lekcija notiks angļu valodā, ieeja visiem interesentiem bez maksas. 

Terēza Hadravova

Terēza Hadravova ir asistējošā profesore Kārļa Universitātes Estētikas katedrā, kur vada seminārus par filmu teoriju un laikmetīgo estētiku. Kā autore un Estētika: Eiropas estētikas žurnāla redaktore, viņa ir sadarbojusies ar Jihlavas dokumentālo filmu festivālu un Čehijas un Slovākijas filmu žurnāliem, piemēram, Dok.revue, Iluminace un Kino-Ikon. Viņa ir arī Prāgas Izpildītājmākslas akadēmijas Kino un televīzijas fakultātes (FAMU) mākslinieciskās padomes locekle.

2ANNAS Industrijas dienas tiek organizētas ar Nacionālā Kino Centra un Radošā Eiropa MEDIA biroja Latvijā atbalstu.