Jaunumi

24.03.2022

Festivālā 2ANNAS pievērsīsies mentālajai veselībai kino industrijā

No 12. – 13. aprīlim norisināsies Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS Industrijas dienu programma. Šogad Industrijas dienas pievērsies sarežģītai, bet aktuālai tēmai - mentālā veselība kino industrijā. Kopīgi un bez aizspriedumiem tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, kādā situācijā šobrīd atrodamies, kādi tam ir iemesli un vai nepieciešama kāda rīcība. 

Kļuvis pašsaprotami, ka Latvijā kino uzņemšanas laukumā strādājošie maiņās pavada pat 12 stundas un nereti strādā virsstundas, par kurām bieži nesaņem piemaksas. Darba apstākļi paredz lielu saspringumu, nekomfortablus darba apstākļus, maz brīvdienu, miega trūkumu – tas viss rada gan fizisku, gan mentālu slogu. Finansējuma trūkuma rezultātā nereti vienas profesijas pārstāvis veic vairāku darbinieku funkcijas. Tieši tādēļ 12. aprīlī, pirmās dienas pasākumos, vēlamies saprast esošo situāciju Latvijā un Baltijā, kā arī salīdzināt to ar Rietumvalstu pieredzi, lai noskaidrotu, kādi ir būtiskākie faktori, kas veicina mentālās veselības stāvokļa pasliktināšanos nozarē strādājošajiem, un vai šos apstākļus ir iespējams kolektīvi ierobežot. Turpinājumā sekos diskusija par to, kā tiek reprezentēta psihiskā veselība un mentālās problēmas latviešu kino kopumā. Pēc sarunas ar kino profesionāļiem aicināsim visus uz filmu seansu par šo pašu tēmu. 

13. aprīlī galvenokārt pievērsīsimies tam, kā īsfilmu industrija – festivālu pārstāvji, lēmumu pieņēmēji, izplatītāji, kino jomas profesionāļi - tiek galā ar dažādiem garīgo veselību pasliktinošiem aspektiem, piemēram,  ilgstošu stresu, paaugstinātu slodzi, augstu atbildības sajūtu, lielu darba apjomu, utt. 

Paralēli tematiskajiem industrijas dienu notikumiem tiks organizēti pasākumi, kas ir svarīgi nozarei un ietver nozares profesionāļu tālākizglītības un kontaktu veidošanas iespējas. Īsfilmu veidotāji tiks aicināti tikties ar kaimiņvalsts īsfilmu aģentūru Lithuanian Shorts, lai iepazītos un uzzinātu vairāk par Baltic Shorts Residency un Baltic Pitching Forum, reģionā ļoti nozīmīgiem īsfilmu notikumiem.

Industrijas notikumi tiek organizēti ar Nacionālā Kino Centra un Radošā Eiropa MEDIA biroja Latvijā atbalstu.