INDUSTRIJAS DIENA

2ANNAS INDUSTRIJAS DIENA 'FILMU IZPLATĪŠANAS FORUMS'
KKC PIEKTDIENA 30.09 Plkst. 10.00-15.00

Festivāla 2ANNAS ietvaros, filmu nozares profesionāļi tiek aicināti apmeklēt festivāla Industrijas dienas pasākumus. Starptautiski vieslektori no Vācijas, Polijas un Lielbritānijas sniegs prezentācijas par filmu pārdošanas, mārketinga un izplatīšanas iespējām, nozares pielāgošanās mūsdienu auditorijas prasībām un kino saplūšanu ar citām mākslas formām. Foruma dalībnieki tiek rosināti piedalīties diskusijā par filmu izplatīšanu un mārketinga iespējām.

Papildus, filmu veidotāji tiek rosināti brīvā atmosfērā prezentēt savu īsfilmu (vai filmas fragmentu) 'Filmas izplatīšans stratēģija’ pitching sesijā, lai saņemtu praktiskas atsauksmes mārketinga stratēģijas izveidei.
Dienas noslēgumā, foruma dalībniekiem ir iespēja bez maksas apmeklēt Baltijas īsfilmu un Starptautisko īsfilmu konkursu seansus, lai smeltos iedvesmu nākamajiem kino darbiem.


1. LEKCIJAS

Plkst. 10:00 Foruma atklāšana. Ievads 'Auditorijas sasniegšana - festivāli, tīklošana, tiešsaiste'

Jemma Desai, British Council of Film, Lielbritānija.
Filmu izplatīšanas kanāli, metodes un paņēmieni.

Plkst. 10.10 Industrijas dienas paneļa dalībnieku izvēlēto īsfilmu skate. 

Plkst. 11:20 Filmas reklamēšana digitālajā ērā

Joanna Solecka, filmu PR, mārketings un izplatīšana, Alphapanda, Polija
Auditorijas sasniegšana un sekotāju bāzes veidošana, efektīva sociālo tīklu izmantošana, filmu pārdošanas iespējas un dažādas filmu izplatīšanas mārketinga stratēģijas ar piemēriem.

Plkst. 11:40 Īsfilma un video māksla tiešsaistē - filma seko skatītājam

Ananda Pellerin, filmu un mākslas platforma NOWNESS, Lielbritānija
Video mākslas un īsfilmu izplatīšanas iespējas tiešsaistes platformās Eiropā, laikā, kad filmu skatīšanās kļūst par indivuduālu procesu. Prezentācija atklās, kā efektīvi pielāgoties filmu skatītāju paradumu maiņai.

Plkst. 12:00 Jaunās kino formas - filmas un citu mākslas formu saplūšana

Lars Henrik Gass, Starptautiskā Oberhauzenas Īsfilmu festivāla directors, Vācija.
Video mākslas, avangarda un eksperimentālo filmu, kā arī video instalāciju, u.c. žanru ierobežojumi, perspektīvas un izplatīšnas iespējas. Alternatīvas filmu izrādīšanas vietas - muzeji, pilsētvide, mākslas galerijas.


2. PANEĻDISKUSIJA

Plkst. 12:20 Paneļdiskusija 'Filmu izplatīšanas un mārketinga iespējas'

Moderators Jemma Desai, dalībnieki Joanna Solecka, Ananda Pellerin, Wim Vanacker, Lars Henrik Gass.

Diskusija par aktuālajiem filmu mārketinga un izplatīšanas kanāliem - filmu festivāliem, tiešsaistes platformām, kā arī tīklošanu. Diskusijā tiek aicināti iesaistīties visi filmu veidotāji un industrijas pārstāvji.


3. KINO VEIDOTĀJU PREZENTĀCIJAS

Plkst. 13:20 Īsfilmu prezentācijas sesija 'Filmas izplatīšanas stratēģija'

Moderators Jemma Desai, konsultanti Joanna Solecka, Ananda Pellerin, Wim Vanacker, Lars Henrik Gass, Eroll Bilibani, Katarzyna Gondek.

Interaktīvā filmas izplatīšanas sesija pabeigtām vai ražošanas procesā esošām filmām. Filmu veidotājiem tiek dota iespēja sniegt īsu prezentāciju un demonstrēt filmas fragmentu (līdz 5min) pieredzējušiem filmu nozares profesionāļiem un gūt ieteikumus piemērotākajai filmas izplatīšanas stratēģijai.

Dalību prezentācijas sesijā lūgums pieteikt festivāla Info Centrā vai, rakstot uz info@2annas.lv, līdz 30. septembrim, plkst. 12.00.


4. TĪKLOŠANA

Plkst. 14:20 Individuālas konsultācijas, dalībnieku tīklošana neformālā gaisotnē


5. FILMU SKATES

Plkst. 15:00 2ANNAS 2016 Starptautiskā īsfilmu konkursa skate “Senču balsis”

Plkst. 17:00 2ANNAS 2016 Baltijas īsfilmu konkursa skate “Vieni kopā”

Plkst. 21:00 Oberhauzenas īsfilmu festivāla filmu izlase 'Artist film 2015'

Kurators Lars Henrik Gass, festivāla direktors


FORUMA NORISE ANGĻU VALODĀ. IEEJA BEZ MAKSAS

Foruma norisi atbalsta Nacionālais Kino centrs un Radošā Eiropa MEDIA Latvijas birojs.